برچسب : intouchables

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم طردشدگان ( The Intouchables )

محمد زکی زاده
داستان فیلم طردشدگان ( the intouchables ) اقتباسی از یک داستان واقعی است. قصه نویسنده ثروتمندی به نام فیلیپ که در اثر سقوط با چتر از گردن به پایین فلج می‌شود....