برچسب : Les Misérables

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم بینوایان ( Les Misérables )

محمد زکی زاده
فیلم بینوایان Les Misérables بر اساس تئاتر موزیکالی با همین نام است که آن نیز برگرفته از رمان مشهور بینوایان اثر ویکتور هوگو است....