برچسب : memento

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم یادگاری ( memento )

محمد زکی زاده
معرفی فیلم یادگاری ( memento ) ...لنرد حین درگیری با مردی که به همسرش تجاوز کرده و او را کشته بود، ضربه ای از ناحیه سر خورد که باعث شد، دچار مشکل شود و توانایی...