برچسب : Mr. & Mrs. Smith

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم آقا و خانم اسمیت ( Mr. & Mrs. Smith )

محمد زکی زاده
معرفی فیلم آقا و خانم اسمیت ( Mr. & Mrs. Smith ) ...سازمان‌هایی که هر کدام از آن دو را استخدام کرده‌اند، رقیب و دشمن همدیگر هستند و جان و جین نیز از حرفهٔ یکدیگر...