برچسب : On the Waterfront

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم در بارانداز ( On the Waterfront )

محمد زکی زاده
فیلم در بارانداز ( On the Waterfront ) داستان تری مالوی با بازی مارلون براندو، یک بوکسور سابق که شغل عجیب و نخاله ای دارد و دستورات جانی فریندلی را انجام می دهد، روایت می...