برچسب : shade

ادبیات و هنر رنگ شناسی گرافیک

همنشینی رنگ ها؛ رنگ ها زندگی را زنده می کنند

بهناز بختیاری
رنگ ها زندگی را زنده می کنند. جان دار و قابل لمس اند و به عنوان زبان دیداری احساسات ما به کار می روند. می توانیم ایده هایمان را، بدون نیاز به گفتن و یا...