برچسب : solaris

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم سولاریس ( Solaris )

محمد زکی زاده
فیلم سولاریس ( Solaris )  فیلمی علمی - تخیلی محسوب می شود، اما به جای تاكید بر پیشرفت های فضایی و فناوری های روز، بر روانشناسی متمركز شده است....