برچسب : the darkest hour

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم تاریک ترین لحظات ( The Darkest Hour )

محمد زکی زاده
تاریک ترین لحظات ( The Darkest Hour ) اثر جنگی به شمار نمی رود و به جنگ و ویرانی های آن نمی پردازد. از این جهت مجموع اتفاقاتی که در داستان رخ می دهد به...