برچسب : the fellowship of the ring

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم ارباب حلقه ها: یاران حلقه ( the lord of the rings: the fellowship of the ring )

محمد زکی زاده
فیلم ارباب حلقه ها: یاران حلقه ( the lord of the rings: the fellowship of the ring ) با صدای گالادریل شروع می‌شود و ساخت حلقه به‌ دست ارباب تاریکی، سائورون، را نشان می‌دهد....