برچسب : the lord of the rings: the return of the king

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه ( the lord of the rings: the return of the king )

محمد زکی زاده
داستان قسمت سوم یعنی ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه ( the lord of the rings: the return of the king ) درست از جایی شروع می‌شود که قسمت دوم (ارباب حلقه‌ها: دو برج) تمام شده...