برچسب : Uber

خانه و کسب و کار کسب و کار کسب و کار الکترونیک

برترین استارت آپ های حمل و نقلی دنیا

محسن زکی زاده
استارت آپ های برتر حمل‌ونقلی دنیا را بشناسید جمعیت جهانی برآورد شده تا سال ۲۰۳۰ به ۸.۵ میلیارد نفر خواهد رسید و اکثر مردم تصمیم به زندگی در مناطق شهری خواهند داشت. این یک چالش...