برچسب : Wolfwalkers 2020

فیلم و سینما معرفی انیمیشن

معرفی انیمیشن ولف واکرز ( Wolfwalkers )

محمد زکی زاده
داستان انیمیشن ولف واکرز ( Wolfwalkers ) در سال ۱۶۵۰ و در سرزمین ایرلند می‌گذرد. در جهانی که مردم شهر مدام به بهانه‌های مختلف به تخریب جنگل و حمله به طبیعت می‌پردازند، موجوداتی شبیه به...