یکشنبه/ 9 مهر / 1402
درباره گلستان سعدی شاهکار نثر فارسی

گلستان سعدی

درباره گلستان سعدی شاهکار نثر فارسی

درباره گلستان سعدی شاهکار نثر فارسی

همراهان ارجمند و همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در این مطلب به گلستان سعدی پرداخته و تلاش کرده‌ایم تا به وجوه مختلف این شاهکار نثر فارسی بپردازیم. با ما همراه باشید…

سعدی - باب هشتم گلستان

حکایت احمق را ستایش خوش آید

در این مطلب حکایت احمق را ستایش خوش آید را با معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید…

سعدی - باب هشتم گلستان

حکایت خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد

در این مطلب حکایت خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد با مصرع معروف درشتی و نرمی بهم در به است را با معنی کامل برای شما آورده ایم. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید…