مجله اینترنتی تحلیلک

پنجشنبه/ 3 اسفند / 1402
Search
Close this search box.
حکایت کوتاهی از بایزید بسطامی
حکایت کوتاهی از بایزید بسطامی
هر چه خواندم عمل کردم


روزی مردی بایزید بسطامی را در کوچه‌ای دید.

پس از احوالپرسی از بایزید پرسید: دوست من! ما همکلاس و هم مکتب بودیم؛ هر آنچه تو خواندی من هم خواندم…

استادمان نیز یکی بود؛ حال تو چگونه به این مقام رسیدی و من چرا مثل تو نشدم؟

بایزید بسطامی در جواب او گفت: تو هر چه شنیدی اندوختی و من هر چه خواندم عمل کردم.