عناوین : تحلیل

گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱ بهمن ۹۹: روز خوش بازار

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 1 بهمن 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 5 میلیارد و 967 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 6 هزار و 861 میلیارد تومان 790 هزار نوبت مورد...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۳۰ دی ۹۹: بازگشت در دقایق پایانی

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 30 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 11 میلیارد و 163 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 9 هزار و 835 میلیارد تومان و 1 میلیون و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۹ دی ۹۹: سقوط همچنان ادامه دارد

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 29 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 4 میلیارد و 320 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 4 هزار و 190 میلیارد تومان 515 هزار نوبت مورد...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)، این سهم بعد از رشد پنج موج و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 شد، که یک اصلاح ترکیبی فلت...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پردیس (سرمایه گذاری پردیس)

آوا طهمورثی
همان گونه که در تحلیل تکنیکال سهام پردیس مشاهده می کنید سهم در موج دو اصلاحی خود به شکل دبل زیگ و در حال تکمیل ریز موج های موج c دومین زیگ خود است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام والبر (سرمایه گذاری البرز)

بنت الهدی اسدی
همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام والبر ( سرمایه گذاری البرز ) مشاهده می کنید، سهم بعد از پنج موج الیوتی خود و تشکیل موج 1 اصلی وارد اصلاح موج 2 خود شد که اصلاح...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۷ دی ۹۹: شنبه‌ سرخ

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 27 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 8 میلیارد و 613 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 7 هزار و 42 میلیارد تومان در827 هزار نوبت مورد...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین)

زهرا دره شیری
در تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین) مشاهده می کنید که این سهام موج 2 اصلی را در قالب یک زیگ پشت سر گذاشته است و روند صعودی را در قالب 5 ریز موج شروع کرده...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پترول (گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان)

علی زمانی
پترول را می توان جذاب ترین سهم بازار از نظر p/e دانست. سهم پس از اتمام یک موج صعودی به مدت ۶ ماه در یک اصلاح به شکل یک مثلث الیوتی قرار دارد....
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۴ دی ۹۹: روند نزولی امروز هم ادامه داشت

مهدی مشهدی حسنی
طبق گزارش بازار بورس 24 دی 99 در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 10 میلیارد و 890 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 10 هزار و 247 میلیارد تومان در 1 میلیون و...