عناوین : تحلیل

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سیدکو مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج 1 وارد فاز اصلاحی موج 2 شده است. نمودار سهام سیدکو پس از برخورد به سقف پارالل موج اصلاحی...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۲۱ تیر ۹۹: معاملات اولین روز هفته قرمز به پایان رسید

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۲۱ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۲۱ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام تکمبا (کمباین‌ سازی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام تکمبا (كمباين‌ سازي‌ ايران‌)...با توجه به تحلیل که مشاهده می کنید احتمال می دهیم سهم نهایت تا کف پارالل به اصلاح خود ادامه دهد. بعد از آن انتظار آغاز دوباره حرکت صعودی...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۶ تیر ۹۹: شاخص ۸۰۰۰۰ واحد دیگر سبز شد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۶ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۶ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شپارس (بین‌ المللی محصولات‌ پارس)

مهسا زکی زاده
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شپارس مشاهده می کنید این سهام در حال تشکیل یک مثلث در ساختار اصلاحی است. در صورت تکمیل این الگوی اصلاحی می توان شاهد رشد سهام شپارس باشیم....
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۵ تیر ۹۹: ۳۴۰۰۰ واحد رشد شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۵ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۵ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام کگاز (شیشه و گاز)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام کگاز مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. این سهام موج 1 و 2 را تمام کرده و وارد موج 3 اصلی شده...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۴ تیر ۹۹: رشد ۸۰۰۰ واحدی شاخص و افت ۱۸۰۰۰ واحدی هم وزن

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۴ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۴ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۴ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹: شاخص ۶۶ هزار واحد دیگر رشد کرد

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۱ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۹ میلیارد و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹: شاخص سد روانی کانال ۱۵۰۰۰۰۰ را هم شکست

محسن زکی زاده
– گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹ بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… طبق گزارش بازار بورس ۱۰ تیر ۹۹ در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و...