شنبه/ 13 خرداد / 1402

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام کگاز (شیشه و گاز)

همانطور که در نمودار سهام کگاز ملاحظه می کنید، سهم بعد از ساختن یک موج جنبشی، روند اصلاحی خود را شروع کرده و به مدت ۵ ماه است که در اصلاح…..با بهره وری از فاز ۲ در سال ۱۴۰۰ و‌ رشد تولید ۷۰ درصدی شرکت سود چشمگیری خواهد کرد…

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

به نظر می رسد سهام ومهان ریز موج ۱ از موج ۵ اصلی خود را تکمیل کرده و پس از آن یک اصلاح در قالب دبل زیگ الیوتی و به میزان ۸۸.۶% از موج ۱ را به اتمام رسانده و از این منظر می توان امیدوار بود که مجدداً به مسیر رشد و صعود خود بازگشته است.

تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو)

تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو)

تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو)…در حالت اول همان طور که در چارت مشاهده می کنید سهم در حال ساخت ریزموج ۴ موج ۱ است.

در این حالت حداکثر اصلاحی که می تواند سهم داشته باشد تا سقف ریزموج ۱ است که محدوده قیمتی ۷۹۰۳ریال است.

تحلیل سهام ومهان / تحلیل تکنیکال سهام ومهان

ومهان سهمی کم ریسک و پر سود در میان مدت

سهام ومهان سهمی که از نظر بنیادی و تکنیکالی دارای بهترین شرایط است تا افرادی که تمایل به معاملات بلند مدت یا میان مدت دارند با خیال راحت تری سهام داری کنند.