عناوین : تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال و بنیادی بازار بورس و  سهام، گزارش بازارو اخبار کدال به صورت اختصاصی در بخش بازار سرمایه مجله اینترنتی تحلیلک

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)، این سهم بعد از رشد پنج موج و تشکیل موج 1 اصلی خود وارد اصلاح موج 2 شد، که یک اصلاح ترکیبی فلت...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پردیس (سرمایه گذاری پردیس)

آوا طهمورثی
همان گونه که در تحلیل تکنیکال سهام پردیس مشاهده می کنید سهم در موج دو اصلاحی خود به شکل دبل زیگ و در حال تکمیل ریز موج های موج c دومین زیگ خود است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام والبر (سرمایه گذاری البرز)

بنت الهدی اسدی
همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام والبر ( سرمایه گذاری البرز ) مشاهده می کنید، سهم بعد از پنج موج الیوتی خود و تشکیل موج 1 اصلی وارد اصلاح موج 2 خود شد که اصلاح...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین)

زهرا دره شیری
در تحلیل تکنیکال سهام فاسمین (کالسیمین) مشاهده می کنید که این سهام موج 2 اصلی را در قالب یک زیگ پشت سر گذاشته است و روند صعودی را در قالب 5 ریز موج شروع کرده...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پترول (گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان)

علی زمانی
پترول را می توان جذاب ترین سهم بازار از نظر p/e دانست. سهم پس از اتمام یک موج صعودی به مدت ۶ ماه در یک اصلاح به شکل یک مثلث الیوتی قرار دارد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام زاگرس (پتروشیمی زاگرس)

پوریا هذبی
همانطور که نمودار سهام زاگرس را مشاهده می کنید، سهم پس از طی کردن 5 موج اصلی از موج های الیوتی خود وارد فاز اصلاحی موج 2 خود شد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خمحرکه (نیرو محرکه)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام خمحرکه قابل مشاهده است سهم اصلاح عمیق و طولانی به مدت 121 روز (تاکنون) در قالب زیگ انجام داده است و در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد ....
تحلیل تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

محمد مهدیان
به نظر می رسد سهام ومهان ریز موج 1 از موج 5 اصلی خود را تکمیل کرده و پس از آن یک اصلاح در قالب دبل زیگ الیوتی و به میزان 88.6% از موج 1...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند)

زهرا دره شیری
 سهام پسهند (صنایع لاستیکی سهند) با اتمام موج 1 در قالب 5 ریز موج، نزدیک به 6 ماه در موج اصلاحی 2 اصلی بوده و به اندازه 50 درصد موج 1 اصلی اصلاح کرده است....
تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام خوساز (محورسازان ایران خودرو)...در حالت اول همان طور که در چارت مشاهده می کنید سهم در حال ساخت ریزموج 4 موج 1 است. در این حالت حداکثر اصلاحی که می تواند سهم...