عناوین : تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال و بنیادی بازار بورس و  سهام، گزارش بازارو اخبار کدال به صورت اختصاصی در بخش بازار سرمایه مجله اینترنتی تحلیلک

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

رشد ۲۵ درصدی سهام سمگا و رسیدن به اولین هدف قیمتی

مهسا زکی زاده
سهام سمگا اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده و پس از آن در محدوده مشخص شده در تحلیل قبل حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد. پس از شروع حرکت سهام...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

آپدیت سهام برکت و رسیدن به اولین هدف کوتاه مدت

زهرا دره شیری
طبق تحلیل تکنیکال سهام برکت در 9 اسفند 99، این سهام به اولین هدف کوتاه مدت مشخص شده در تحلیل رسیده است. سهام برکت در ریزموج 3 و در قیمت 26860 ریال معرفی شد. در حال حاضر قیمت...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازي‌ ايران‌) ...اولین و مهم ترین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است. کادر رسم شده را می توان به عنوان آخرین حمایت و حد ضرر برای سهم...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام برکت (گروه دارویی برکت)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام برکت (سهام دارویی برکت) مشاهده می کنید این سهام با پشت سر گذاشتن 4 موج اصلی در موج 5 اصلی بسر می برد....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سشمال (سیمان شمال)

زهرا دره شیری
همان گونه که در تحلیل سهام سشمال مشاهده می کنید این سهام با اتمام موج اصلاحی 4 اصلی در حال تکمیل موج 5 اصلی است. بنظر می رسد این سهام با تکمیل ریز موج 1...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام دکوثر (داروسازی کوثر) ...سهم موج 4 اصلاحی خود را بعد از 5 ماه و بعد از رسیدن به خط روند رسم شده به پایان رسانده است. بعد از آن حرکت جدید صعودی...
بازار سرمایه تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سیدکو (سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان)

بنت الهدی اسدی
طبق تحلیل انجام شده بر روی این سهام، بعد از رشد و صعود پنج موج خود و تشکیل موج ۱ اصلی خود وارد اصلاح موج ۲ خود شد که این اصلاح را به شکل دبل زیگ...
بازار سرمایه تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ساراب (سیمان داراب)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده بر روی سهام ساراب (سیمان داراب) مشاهده می کنید که این سهام 4 موج اصلی را تکمیل کرده است و در حال حاضر در حال تکمیل ریزموج های موج 5 اصلی...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي)...طبق موج شماری انجام شده در چارت سهام سمگا، سهم تا کنون اصلاح خود را در قالب الگوی زیگ انجام داده است. موج c خود را در...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام کشرق (صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود)

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام کشرق (صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود) مشاهده می کنید که این سهام با اتمام موج های اصلی 1 و 2 وارد موج صعودی 3 اصلی شده...