شنبه/ ۲ مرداد / ۱۴۰۰

دسته بندی: تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام شپنا

تحلیل تکنیکال سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)

همان طور که تحلیل تکنیکال سهام شپنا را مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب triangle یا مثلث به اتمام رسانده است و بعد از آن حرکت جدید صعودی خود را آغاز کرده است.

همچنین بعد از شروع حرکت توانسته است خط روند نزولی خود را بشکند.

تحلیل تکنیکال سهام فزرین (زرين معدن آسيا)

تحلیل تکنیکال سهام فزرین (زرین معدن آسیا)

همان طور که در تحلیل نمودار سهام فزرین مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده است. بعد از اتمام اصلاح سهم حرکت صعودی خود را آغاز کرده است و اکنون در اصلاح ریزموج صعودی خود به سر می برد و در صورت شکست مقاومت پیش رو انتظار رشد دوباره از سهم را داریم.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو (ايران‌ خودرو)

تحلیل تکنیکال سهام خودرو (ایران‌ خودرو)

اولین مقاومت پیش روی سهم خط رسم شده است که سهم پس از برخورد به آن ریخته است. 

در صورت عبور از این مقاومت، مقاومت بعدی پیش روی سهم سقف موج ۲ در محدوده قیمتی ۳۰۰۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

رشد ۲۵ درصدی سهام سمگا و رسیدن به اولین هدف قیمتی

سهام سمگا اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده و پس از آن در محدوده مشخص شده در تحلیل قبل حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد.

پس از شروع حرکت سهام سمگا اکنون به هدف اول خود رسیده است و ۲۵درصد سود نصیب سهامداران خود کرده است.

آپدیت سهام برکت و رسیدن به اولین هدف کوتاه مدت

طبق تحلیل تکنیکال سهام برکت در ۹ اسفند ۹۹، این سهام به اولین هدف کوتاه مدت مشخص شده در تحلیل رسیده است.

سهام برکت در ریزموج ۳ و در قیمت ۲۶۸۶۰ ریال معرفی شد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده ۲۹۹۶۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازي‌ ايران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌) …اولین و مهم ترین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است.

کادر رسم شده را می توان به عنوان آخرین حمایت و حد ضرر برای سهم در نظر گرفت. (محدوده قیمتی ۲۳۰۳۳ ریال)

تحلیل تکنیکال سهام شپنا

تحلیل تکنیکال سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان)

همان طور که تحلیل تکنیکال سهام شپنا را مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب triangle یا مثلث به اتمام رسانده است و بعد از آن حرکت جدید صعودی خود را آغاز کرده است.

همچنین بعد از شروع حرکت توانسته است خط روند نزولی خود را بشکند.

تحلیل تکنیکال سهام فزرین (زرين معدن آسيا)

تحلیل تکنیکال سهام فزرین (زرین معدن آسیا)

همان طور که در تحلیل نمودار سهام فزرین مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده است. بعد از اتمام اصلاح سهم حرکت صعودی خود را آغاز کرده است و اکنون در اصلاح ریزموج صعودی خود به سر می برد و در صورت شکست مقاومت پیش رو انتظار رشد دوباره از سهم را داریم.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو (ايران‌ خودرو)

تحلیل تکنیکال سهام خودرو (ایران‌ خودرو)

اولین مقاومت پیش روی سهم خط رسم شده است که سهم پس از برخورد به آن ریخته است. 

در صورت عبور از این مقاومت، مقاومت بعدی پیش روی سهم سقف موج ۲ در محدوده قیمتی ۳۰۰۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

رشد ۲۵ درصدی سهام سمگا و رسیدن به اولین هدف قیمتی

سهام سمگا اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده و پس از آن در محدوده مشخص شده در تحلیل قبل حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد.

پس از شروع حرکت سهام سمگا اکنون به هدف اول خود رسیده است و ۲۵درصد سود نصیب سهامداران خود کرده است.

آپدیت سهام برکت و رسیدن به اولین هدف کوتاه مدت

طبق تحلیل تکنیکال سهام برکت در ۹ اسفند ۹۹، این سهام به اولین هدف کوتاه مدت مشخص شده در تحلیل رسیده است.

سهام برکت در ریزموج ۳ و در قیمت ۲۶۸۶۰ ریال معرفی شد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده ۲۹۹۶۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازي‌ ايران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌)

تحلیل تکنیکال سهام مداران (داده‌ پردازی‌ ایران‌) …اولین و مهم ترین حمایت پیش روی سهم کف پارالل رسم شده است.

کادر رسم شده را می توان به عنوان آخرین حمایت و حد ضرر برای سهم در نظر گرفت. (محدوده قیمتی ۲۳۰۳۳ ریال)

اسکرول به بالا