عناوین : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شپارس (بین‌ المللی محصولات‌ پارس)

مهسا زکی زاده
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شپارس مشاهده می کنید این سهام در حال تشکیل یک مثلث در ساختار اصلاحی است. در صورت تکمیل این الگوی اصلاحی می توان شاهد رشد سهام شپارس باشیم....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام کگاز (شیشه و گاز)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام کگاز مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. این سهام موج 1 و 2 را تمام کرده و وارد موج 3 اصلی شده...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غسالم (سالمین)

زهرا دره شیری
همان طور که در نمودار سهام غسالم مشاهده می کنید این سهام موج 1 را پشت سر گذاشته و در موج اصلاحی 2 بسر می برد. موج 2 در قالب یک مثلث شکل گرفته است...
تحلیل تکنیکال

آپدیت سهام خپارس / رشد ۷۰ درصدی در کمتر از یک ماه

زهرا دره شیری
این سهام در انتهای موج اصلاحی 4 در قیمت 6420 ریال معرفی شد و پس از آن رشد شارپی خود را آغاز کرد. در حال حاضر قیمت این سهام در محدوده 11190 ریال است....
تحلیل تکنیکال

رشد ۱۶۸درصدی سهام وصنا (گروه‌ صنایع‌ بهشهر ایران‌) در ۳ ماه

مهسا زکی زاده
رشد 168درصدی سهام وصنا در 3ماه...سهم پس از عبور از مقاومت های پیش رو به همه اهداف معرفی شده در تحلیل قبل دست پیدا کرده است و رشد 168 درصدی در 3 ماه را به...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غگل (گلوکوزان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام غگل (گلوکوزان)...همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام غگل مشاهده می کنید سهم موج 4 اصلاحی خود را در قالب مثلث به اتمام رسانده است. پس از اتمام موج 4 و برخورد با...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام حآسا (آسیا سیر ارس)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام حآسا مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام موج 1 اصلی صعودی وارد فاز اصلاحی شده است و موج 2 در قالب یک زیگ شکل گرفته است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فولای (صنایع فولاد آلیاژی یزد)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام فولای مشاهده می کنید این سهام 3 موج اصلی را پشت سر گذاشته و در موج 4 بسر می برد. موج اصلاحی 4 در قالب یک زیگ شکل...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وخارزم (سرمایه گذاری خوارزمی)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام وخارزم (سرمايه گذاري خوارزمي)...با توجه به واگرایی منفی مشاهده شده در Stoch و کراس منفی دیده شده در آن انتظار داریم سهام وخارزم بعد از نزول چند کندله به ادامه حرکت صعودی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام قرن (پدیده شیمی قرن)

زهرا دره شیری
این شرکت (پدیده شیمی قرن) براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 10,130 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است....