دوشنبه/ 5 مهر / 1400

دسته بندی: تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

همان طور که در تحلیل سهام سغرب مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب مثلث به اتمام رسانده است و پس از برخورد با خط روند صعودی رسم شده به آن واکنش نشان داده است.

تحلیل تکنیکال سهام بترانس

رشد 35 درصدی سهام بترانس (ایران ترانسفو)

همان طور که در تحلیل سهام بترانس مشاهده کردید سهم به هدف مشخص شده رسیده و اکنون درگیر عبور از آن است. با عبور از خط ذکر شده در شرح تحلیل سهام می توان انتظار دستیابی به اهداف بالاتر را برای سهم داشت.

تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

تحلیل تکنیکال سهام سغرب (سیمان غرب)

همان طور که در تحلیل سهام سغرب مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب مثلث به اتمام رسانده است و پس از برخورد با خط روند صعودی رسم شده به آن واکنش نشان داده است.

تحلیل تکنیکال سهام خرینگ

رشد 35 درصدی سهام خرینگ و رسیدن به اهداف مشخص شده

همان طور که در تحلیل نمودار سهام خرینگ مشاهده کردید سهم به اهداف مشخص شده رسیده است. اکنون می توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود نسبت به سیو سود و یا جا به جایی حد ضرر اقدام کنید.

تحلیل تکنیکال سهام بترانس

رشد 35 درصدی سهام بترانس (ایران ترانسفو)

همان طور که در تحلیل سهام بترانس مشاهده کردید سهم به هدف مشخص شده رسیده و اکنون درگیر عبور از آن است. با عبور از خط ذکر شده در شرح تحلیل سهام می توان انتظار دستیابی به اهداف بالاتر را برای سهم داشت.

اسکرول به بالا