عناوین : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام فولاد (فولاد مباركه اصفهان)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام فولاد مشاهده می کنید سهم 3 ماه در اصلاح به سر می برد و در این اصلاح خود حدود 30 درصد اصلاح کرده...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غگل (گلوکوزان‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام غگل (گلوكوزان‌) ...همانطور که در تحلیل نمودار سهام غگل مشاهده می کنید سهم پس از اصلاح حدود 70 درصدی خود و ساخت موج 4 نزولی خود اکنون آماده شروع حرکت جدید است...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالایش نفت بندرعباس)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شبندر (پالایش نفت بندر عباس) مشاهده می کنید این سهام 3 موج اصلی را پشت سر گذاشته و در موج اصلاحی 4 بسر می برد. موج 4 اصلاحی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان)

زهرا دره شیری
نمودار سهام ذوب ریزش شارپی داشته که انتهای این ریزش تشکیل یک الگوی ولفی را داده است. همچنین از نظر الیوت نیز می توان انتظار رشد این سهام در قالب موج B و سپس ریزش...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام فخوز (فولاد خوزستان)

مهسا زکی زاده
اکنون سهم به کف پارالل برخورد کرده است و با توجه به اسیلاتور stoch می توان انتظار داشت حرکت جدید صعودی خود را آغاز کند....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وپست (پست بانک ایران)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام وپست مشاهده می کنید، این سهام پس از تکمیل موج 1 اصلی (A) وارد موج اصلاحی عمیق 2 (B) شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

مهسا زکی زاده
اولین هدف قیمتی برای سهام ومهان در صورت عبور از مقاومت های ذکر شده تراز 61.8 فیبو در محدوده قیمتی 26952 ریال است. هدف بعدی برای سهم سقف پارالل رسم شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام کرماشا مشاهده می کنید، این سهام 3 موج اصلی را پشت سر گذاشته و در موج 4 اصلی بسر می برد....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام هجرت (پخش هجرت)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام هجرت (پخش هجرت)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام هجرت مشاهده می کنید سهم پس از ساخت موج 1 یا A بزرگ خود وارد اصلاح شده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شاراک (پتروشیمی شازند)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام شاراک مشاهده می کنید، این سهام الگوی هارمونیکی را تشکیل داده است. این سهام درون پارالل یک ساله در حال حرکت است که در حال حاضر به کف...