عناوین : حکمت و فلسفه

عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قدر خود بشناس)/۲

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس پنجم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
ادبیات حکمت و فلسفه

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا / مقدمه

محمد زکی زاده
چنین فرماید رئیس فلاسفه اسلام، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله بن سینا در جواب سوال شیخ ابوعبدالله فقیه معصومی: این رساله ای که بنا به خواهش تو در بیان ماهیت عشق نوشته ام، مشتمل است...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هفتم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (اعتدال ربیعی و خریفی)

محمد مهدیان
چون دایره منطقه البروج با معدل النهار تقاطع می‌کند، همیشه نیمی از آن در شمال معدل النهار بود و نیم دیگر در جنوب آن. و چون شمس در سطح منطقه البروج است یعنی دائماً ملازم...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قدر خود بشناس)/۱

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس پنجم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس ششم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (مدارات عرضی)

محمد مهدیان
در حرکت ثانیه (حرکت بر اساس منطقه البروج) نیز همانند حرکت اولی (حرکت بر اساس معدل النهار) دارای دایره های کوچکتر موازی با منطقه بر اساس نقاط مفروض هستند که البته به دایره های موازی...
حکمت و فلسفه زندگینامه افراد موفق

زندگینامه شیخ کلینی مُحَدِّث بزرگ شیعه و مؤلف کتاب کافی

مهران توفیقی
ثقة‌الاسلام محمّد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، معروف به «کلینی» یا «شیخ کلینی» است. وی از مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی و بزرگان شیعه در زمان غیبت صغرا است و در نیمه دوم...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قدر خود بشناس)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس ششم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس پنجم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره منطقه البروج)

محمد مهدیان
در مقابل حرکت اولی، حرکت ثانیه است که حرکت ستارگان ثابت است که مانند حرکت اولی به آسانی معلوم نگردد، بلکه به رصد معلوم گردد. منطقه حرکت ثانیه را -یعنی حرکت عظیمیه فلکه ثوابت را-...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس ششم (قله قاف)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس ششم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهارم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (دایره معدل النهار)

محمد مهدیان
منطقه حرکت اولی را که از دوائر عظام است، دایره معدل النهار گویند. و به اطلاق معدل النهار و به تخفیف معدل نامند و از آن تعبیر به منطقه فلک اعلی و اعظم، و منطقه...