چهارشنبه/ 15 تیر / 1401

اندکی درد دل با محرمان اسرار

حضور و مراقبت

اندکی درد دل با محرمان اسرار

اندکی درد دل با محرمان اسرار (2) / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس 18)

اندکی درد دل با محرمان اسرار / حضور و مراقبت (مجلس هجدهم): به حدیث غدیر در اول احتجاج جناب طبرسی بزرگوار نگاه بفرمایید. اهل شیعه و سنی، همه این حدیث طولانی را از جناب خاتم انبیاء صلی الله‌ علیه و آله و سلم در روز غدیر برای معرفی بلافصل علی علیه‌السلام به‌ عنوان خلیفه و وزیر و وصیّ آن حضرت برای امت و مردم نقل کرده‌ اند.

اندکی درد دل با محرمان اسرار

اندکی درد دل با محرمان اسرار (1) / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس 18)

اندکی درد دل با محرمان اسرار / حضور و مراقبت (مجلس هجدهم): به حدیث غدیر در اول احتجاج جناب طبرسی بزرگوار نگاه بفرمایید. اهل شیعه و سنی، همه این حدیث طولانی را از جناب خاتم انبیاء صلی الله‌ علیه و آله و سلم در روز غدیر برای معرفی بلافصل علی علیه‌السلام به‌ عنوان خلیفه و وزیر و وصیّ آن حضرت برای امت و مردم نقل کرده‌ اند.

مراقب به توحید قرآنی چون کوه استوار است

مراقب به توحید قرآنی چون کوه استوار است / حضور و مراقبت (مجلس 18)

مراقب به توحید قرآنی چون کوه استوار است / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی: خداوند علامه طباطبائی را رحمت بفرماید. ایشان می‌فرمودند: به ما فحش‌ها گفتید، ناسزاها گفتید و بی‌احترامی‌ها گردید، اما حرف همانی است که گفتیم.

مقام عند ربهم یرزقون

شرافت مقام “عند ربهم یرزقون” / حضور و مراقبت (مجلس 18)

شرافت مقام “عند ربهم یرزقون” / حضور و مراقبت (مجلس هجدهم): موت احمر خون دادن در میدان رزم است، موت ابیض روزه گرفتن و دل را نورانی کردن است، موت اخضر صبر در برابر سختی‌ها و بلاهای طبیعی است؛ ولی از همه مهم‌ تر موت اسود است که فحش و ناسزا شنیدن و بی‌ احترامی‌ ها را تحمل کردن و در عین‌ حال، در توحید الصمد قرآنی مراقبت داشتن و عندیّت را حفظ کردن و از ارتباط با عوالم ملکوتی دست نکشیدن است.

حضور و بریدگی از خلق استاد صمدی آملی

حضور و بریدگی از خلق / حضور و مراقبت (مجلس 18)

حضور و بریدگی از خلق / حضور و مراقبت (مجلس هجدهم): مراقبت به‌ معنای اخلاقی گناه را بر می‌ دارد، اما این مراقبت شریف عرفانیه، مطلقاً غیر خدا را بر می‌ دارد؛ البته همچنان که بارها گفتیم مراقبت اخلاقی در مرتبه‌ خودش خیلی‌ خوب است، اما آنکه پا فراتر می‌ نهد و در توحید و عندیّت مطلق به سر می‌ برد، نه‌ تنها از گناه بلکه از غیر خدا نیز حرف نمی‌ زند و مطلقاً غیر خدا را فراموش می‌ کند.

پیشنهادی به وزارت آموزش و پرورش

پیشنهادی به وزارت آموزش و پرورش / حضور و مراقبت (مجلس 17)

پیشنهادی به وزارت آموزش و پرورش: غرض، ما نمی‌خواهیم در اجتماع گناه باشد. ما می‌خواهیم ناموس خدا حفظ شود. واجبات خدا و ترک حرام الهی و کسب حلال ناموس خداست یعنی دین خدا ناموس خداست. اگر کسی در این سه بخش تعدی کند و به دین خدا تجاوز کند، به ناموس خدا تجاوز کرده و خدای غیور او را پس می‌زند.

در هر لباسی که هستی حاضر باش

در هر لباسی که هستی حاضر باش / حضور و مراقبت (مجلس 17)

در هر لباسی که هستی حاضر باش / حضور و مراقبت (مجلس 17): باید حواسمان را جمع کنیم تا بیدار شویم، چراکه تا الف را گفتی، باید تا یاء بروی و اگر الف فراموش شود، بدان تا یاء همه‌ چیز فراموش‌ شده است و از هیچ‌ چیز خبر نداری.

مراتب عرفانی

سرمایه توحید صمدی قرآنی در مقام حضور و مراقبت (مراتب عرفانی) / حضور و مراقبت (مجلس 17)

سرمایه توحید صمدی قرآنی در مقام حضور و مراقبت (مراتب عرفانی) / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس هفدهم): اگر احکام هر مرتبه را در همان مرتبه پیاده نفرمایید، کفر پیدا می‌شود. تا در نشئه طبیعتی، اگر دلسوزی و مهربانی و گریه و اشک نباشد به کمال نمی‌رسید.