مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 27 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
گونی بافی

شبه قالی

گونی بافی

آموزش بافت شبه قالی (قسمت آخر)

برای برجسته شدن طرح جاهایی که می خواهیم برجسته باشد با کل سوزن می بافیم و برای بقیه کار، یک سوم سوزن را چسب می زنیم تا بافت مان کوتاه باشد و سوزن کمتر در گونی فرو برود.