عناوین : قوانین مالیاتی

بخشنامه ها مالیات

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۹۵ ق.م.م موضوع: اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه های شماره...
بخشنامه ها مالیات

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۱۷۲ ق.م.م موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط...
بخشنامه ها مالیات

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۸۳ ق.م.م موضوع: اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه...
بخشنامه ها مالیات

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: مواد ۱۴۳-۱۴۳ مکرر ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام به پیوست تصویر تصویب...
بخشنامه ها مالیات

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شروط سه گانه بند ۹ ماده ۱۴۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۶ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: ماده ۱۴۸ ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط...
بخشنامه ها مالیات

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۴ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ دسته: ماده ۱۸۷ و بند ۴ ماده ۲۸۲ موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص تسهیل تنظیم اسناد...
بخشنامه ها مالیات

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۵ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ دسته: مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۳، تبصره (۱) ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۲ مورخ...
بخشنامه ها مالیات

اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ دسته: مواد ۱۶۹،۱۹۱ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع:...
بخشنامه ها مالیات

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ دسته: ماده ۵۰ ق.م.م موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی...
بخشنامه ها مالیات

تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶ هیئت وزیران موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ دسته: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت...