عناوین : بخشنامه ها

بخشنامه ها

ابلاغ آیین نامه ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۲۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ دسته: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موضوع: ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیوست...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۹

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۲۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ دسته: ماده ۶۴ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ برای...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۹

محمد مهدیان
در اجرای بند (م) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 پرداخت می شود....
بخشنامه ها

ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

محمد مهدیان
موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده است، به مدت دو...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب­‌های غیر واقعی

محمد مهدیان
در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس...
بخشنامه ها

مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب

محمد مهدیان
ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه دارایی ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا...
بخشنامه ها

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

محمد مهدیان
دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م

محمد مهدیان
پیرو بخشنامه های شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 و شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست اصلاحیه مواد فصل...
بخشنامه ها

بخشنامه مابه الاختلاف تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۱۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ دسته: بند های(هـ) و (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: عدم شمول مالیات...