شنبه/ ۲ مرداد / ۱۴۰۰

دسته بندی: بخشنامه ها

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 ق.م.م

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۱۷۲ ق.م.م موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۹۵ ق.م.م موضوع: اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه های شماره

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 ق.م.م

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۱۷۲ ق.م.م موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط

اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 موضوع دادنامه مورخ 1398/01/27

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۸۳ ق.م.م موضوع: اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: مواد ۱۴۳-۱۴۳ مکرر ق.م.م موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران در خصوص نقل و انتقال سهام به پیوست تصویر تصویب

دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شروط سه گانه بند 9 ماده 148

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص احراز شروط سه گانه بند ۹ ماده ۱۴۸

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۶ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دسته: ماده ۱۴۸ ق.م.م موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۴ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ دسته: ماده ۱۸۷ و بند ۴ ماده ۲۸۲ موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص تسهیل تنظیم اسناد

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام

نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۵ مورخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ دسته: مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۳، تبصره (۱) ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۲ مورخ

اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ دسته: مواد ۱۶۹،۱۹۱ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع:

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ دسته: ماده ۵۰ ق.م.م موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی

تصویب نامه شماره 19186 هیئت وزیران موضوع مواد 147 و 148 ق.م.م

تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶ هیئت وزیران موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ دسته: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت

اسکرول به بالا