نقص بینایی از عوارض خطرناک مصرف ماری‌ جوانا

نقص بینایی از عوارض خطرناک مصرف ماری‌ جوانا

پژوهشگران اسپانیایی در بررسی جدید خود نشان داده‌ اند که مصرف ماری‌ جوانا می‌تواند به بروز نقص بینایی منجر شود.

به نقل از مدیکال‌اکسپرس، پژوهشی که در “دانشگاه گرانادا” (University of Granada) انجام شده است، نشان می‌ دهد که مصرف ماری جوانا (cannabis)، عملکردهای بصری کلیدی مانند حدت بینایی، حساسیت به کنتراست، دید سه‌ بعدی، توانایی تمرکز و حساسیت خیرگی را به صورت قابل توجهی تغییر می‌ دهد.

با وجود این، بیش از ۹۰ درصد از کسانی که ماری جوانا مصرف می‌کنند، باور دارند که این ماده هیچ تاثیری در بینایی آنها ندارد یا اثر آن ناچیز است.

نقص بینایی از عوارض خطرناک مصرف ماری‌ جوانا

پژوهشگران دانشگاه گرانادا، اثرات مصرف ماریجوانا را بر پارامترهای گوناگون بینایی مورد بررسی قرار دادند و نتایج را با اثری که مصرف‌کنندگان بر میزان بینایی خود باور دارند، مقایسه کردند.

یک پژوهش ملی که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ در اسپانیا در مورد الکل و مخدرها انجام شده است، نشان می‌دهد که مصرف ماریجوانا از سال ۲۰۱۱ افزایش داشته و ۳۷ درصد از بزرگسالان اسپانیایی از این مخدر استفاده می‌کنند.

پژوهشگران یک آزمایش جامع نیز در مورد ۳۱ مصرف‌ کننده ماریجوانا هم هنگامی که مصرف کرده و هم هنگامی که مصرف نکرده بودند، انجام دادند. آنها درک شرکت‌ کنندگان را در مورد اثرات بصری مصرف مخدر بررسی کردند.

نتایج این پژوهش نشان داد که پس از مصرف، جنبه‌های بصری مانند حدت بینایی، حساسیت کنتراست، دید سه‌ بعدی، توانایی تمرکز و حساسیت خیرگی به صورت قابل توجهی بدتر می‌شوند. با وجود این، همه افراد پس از مصرف ماریجوانا، بدتر شدن بینایی را گزارش نکردند.

۳۰ درصد از آنها گزارش دادند که بینایی آنها اصلا بدتر نشده اما ۶۵ درصد گزارش دادند که فقط اندکی بدتر شده است. پژوهشگران خاطرنشان کردند پارامتر بینایی که شاید قوی‌ترین ارتباط را با درک کاربران از اثر بینایی داشته باشد، حساسیت کنتراست است.

این پژوهش یک اثر منفی را روی همه پارامترهای فیزیکی ارزیابی کرد و برای نخستین بار به تجزیه و تحلیل اثر ماریجوانا بر برخی از این پارامترها پرداخت. این نتایج به همراه عدم آگاهی که شرکت‌کنندگان در مورد نقص بصری ناشی از مصرف ماریجوانا نشان دادند، لزوم آگاهی بخشی را ثابت می‌کند زیرا زوال بینایی می‌تواند در انجام دادن کارهای روزانه اختلال ایجاد کند.

این پژوهش در مجله “Scientific Reports” به چاپ رسید.

مجله اینترنتی تحلیلک