روز : آبان ۸, ۱۳۹۸

خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی چپ راست

خیاطی آسان
در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش الگوی چپ راست با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم. ابتدا پنس سینه و ساسون دوخته می شود؛ بنا به سلیقه می توانیم پنس سینه را...