دوشنبه/ 17 مرداد / 1401

ماه: اسفند 1396

ذهن نامحدود

محدودیت های ذهنی

افراد موفق نامحدود فکر می‌کنند. شاید خیلی‌ها بگویند تفکر نامحدود فقط توهم است، اما نباید فراموش کنیم که بیشتر اختراعات و دست‌آوردهای بشر بعد از شکستن محدودیت‌های ذهنی زمان خود به دست آمده‌اند…   تحلیلک

ذهن مثبت اندیش

فرق روز خوب و بد

فرق روز خوب و بد   یادمان باشد… فرق روز خوب و بد را حال ما تعیین می کند و فرق حال خوب تا بد را ذهنمان! اگر ذهن مثبت اندیش باشد، حال خوب است و روز خوش است و اما از ذهن منفی که حال را بد و روز را تباه می کند. تحلیلک

کندل ستاره عصرگاهی

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی 4 – الگوی ستاره ی عصرگاهی)

الگوی ستاره ی عصرگاهی الگوی ستاره ی عصرگاهی از سه کندل تشکیل شده است و به عنوان تریگر و نشانه ای برای تغییر روند صعودی به نزولی مورد استفاده قرار میگیرد. ستاره ی عصرگاهی در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و باید دارای شرایط زیر باشد: کندل اول: کندل سفید بزرگ کندل دوم: کندل …

آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی 4 – الگوی ستاره ی عصرگاهی) ادامۀ مطلب »