مجله اینترنتی تحلیلک

پنجشنبه/ 10 اسفند / 1402
Search
Close this search box.
تاثیر شادی

آبان 1, 1397

کتاب و کتابخوانی

آن یار مهربان / کتاب و کتابخوانی(۱)

کتاب و کتابخوانی … معضل کتاب نخواندن _فارغ از تاریخ پیدایی آن_ از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین بحران‌ فرهنگی زمانه‌‌ی ماست که پرداختن به تأثیرات گوناگون آن «هفتاد من کاغذ» می‌طلبد.