مجله اینترنتی تحلیلک

پنجشنبه/ 3 اسفند / 1402
Search
Close this search box.
پریچهر - داستان کوتاه پریچهر

اسفند 23, 1397

معرفی کتاب «کیمیاگر» نوشته پائولو کوئلیو

رمان کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو یکی از رمان های پرفروش دهه پایانی قرن بیستم جهان است. این احتمال مطرح شده که رمان کیمیاگر پائولو کوئلیو تحت تأثیر یا با اقتباس از داستانی در دفتر ششم مثنوی معنوی نوشته شده باشد.