یکشنبه/ 13 آذر / 1401
شیوانا

مرداد 1398

شیوانا

لمس حضور خدا (مجموعه داستان های شیوانا)

لمس حضور خدا / مجموعه داستان های شیوانا … یک روز مردی به همراه همسرش به ملاقات شیوانا رفتند و از استاد تقاضا کردند که ساعتی قبل از شروع کلاس کمی با آنها صحبت کند.