دوشنبه/ 17 مرداد / 1401

ماه: آبان 1398

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوم (از آقا آقا بخواهید)/1

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در مشهد مقدس و در محضر امام رضا علیه السلام در سال 1378 است. در این مطلب قسمت دوم از مجلس دوم این کتاب گرانبها را آغاز کرده و خدمتتان عرضه می داریم.

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت پنجم)

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی است که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است. در این مطلب با مجلس دهم این کتاب ارزشمند در خدمتتان هستیم.

شیوانا

تهدید باغبان مدرسه (مجموعه داستان های شیوانا)

مجموعه داستان های شیوانا… شیوانا گفت: آن مرد متوجه ترس و وحشت تو شده است و به همین دلیل توانسته با غلبه بر این ضعفِ تو هر طور که دلش می خواهد با تو برخورد کند.

تحلیل تکنیکال سهام خاور (ایران خودرو دیزل )

تحلیل تکنیکال سهام خاور (ایران خودرو دیزل)

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید سهام خاور (ایران خودرو دیزل) اکنون در موج 4 نزولی خود به سر می برد و با توجه به حمایت های پیش رو می توان گفت اصلاح تمام شده است.

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوم (اسماءالله مظاهر می‌خواهند)

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در مشهد مقدس و در محضر امام رضا علیه السلام در سال 1378 است. در این مطلب قسمت دوم از مجلس دوم این کتاب گرانبها را آغاز کرده و خدمتتان عرضه می داریم.