مجله اینترنتی تحلیلک

پنجشنبه/ 3 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
برش عصایی / الگوی برش عصایی

مهر 20, 1398

شیوانا

مزد چاه کن (مجموعه داستان‌های شیوانا)

شیوانا گفت: دوستان عزیز! اینجا مدرسه اخلاق است. همه ما می‌بایست الگوی اخلاقی مناسبی برای دیگران باشیم.

کار خوب و مجازات خطا هر دو جداگانه محاسبه می‌شوند.