مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 30 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.
دامن لنگی / الگوی دامن لنگی

دی 14, 1398

شیوانا - مجموعه داستان شیوانا

کمی بایست (مجموعه داستان های شیوانا)

شیوانا سری تکان داد و گفت: اسبت در هر ساعت چقدر جلو می رود؟ پسر با تعجب پاسخ داد: من که اسب ندارم! شیوانا به مغز پسر اشاره کرد و گفت: منظورم اسب مغزت است.

خلال دندان و کاربرد آن

خلال دندان و کاربردهای متفاوت

خلال دندان و کاربردهای متفاوت..آیا تا به حال از خلال دندان فقط برای تمیز کردن دندان ها استفاده می کردید؟! اگر جواب مثبت است با ما همراه باشید تا کاربردهای دیگر خلال دندان را بشناسید.