مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 4 خرداد / 1403
Search
Close this search box.

اسفند 25, 1398

چهره رنگ (بخش دوم)

شناخت رفتارها، شخصیت ها و توانایی های رنگ بسیار پیچیده ولی قانونمند است. تنوع رنگ ها سر به میلیون ها می زند، اما اگر قادر باشید این تنوع را دسته بندی کنید، آن گاه این  مجموعه بی شمار رام تر و قابل دسترس تر می شود.