مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 4 خرداد / 1403
Search
Close this search box.

تیر 14, 1399

بگذار تصور کند که مرا فریفته است از شیوانا

بگذار تصور کند که مرا فریفته است / مجموعه داستان های شیوانا

او با اطمینان به معرفت شیوانا این فریب را بکار گرفته است. دقت کنید که معرفت و خردمندی چقدر اعتبار دارد که حتی فریبکاران نیز به آن اعتماد می کنند. با این وصف شما از من می خواهید که این اعتبار و اطمینان را به خاطر یک تلافی کودکانه از دست بدهم؟