مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 4 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
فریدون مشیری

آبان 3, 1399

داستان کوتاه گاوچران

داستان کوتاه گاوچران

گاوچرانی وارد شهر شد و برای نوشیدن چیزی کنار یک مهمان‌خانه ایستاد. بدبختانه کسانی که در آن شهر زندگی می‌کردند عادت بدی داشتند و سر به سر غریبه‌ها می‌گذاشتند.