مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 30 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.
قیمه یزدی

فروردین 7, 1401

قصه کودکانه خواب عجیب فسقلی

قصه کودکانه خواب عجیب فسقلی آموزنده برای کودکان

قصه کودکانه خواب عجیب فسقلی / یکی بود، یکی نبود. فسقلی هر روز صبح با موهای آشفته و در هم از خواب بیدار می‌شد. هر روز صبح هم شانه به او سلام می‌کرد و می‌گفت: «سلام فسقلی، بیا موهاتو شونه کنم». فسقلی اما هر بار می‌گفت: «نه، نمی‌خوام، حوصله ندارم» و به سرعت از اتاقش خارج می‌شد.

سجع متوازن

سجع متوازن و ذکر تمام نکات پیرامون آن

وقتی کلمات در وزن یکسان و در حرف روی مختلف باشند، سجع متوازن می گوییم. به طور کلی می‌توان این فرمول‌ را برای سجع متوازن ارایه داد: وزن یکی و روی مختلف = سجع متوازن