مجله اینترنتی تحلیلک
سه شنبه/ 14 آذر / 1402
رد القافیه

فروردین 14, 1401

رد المطلع

رد المطلع چیست؟/ همه چیز درباره رد المطلع

تکرار مصراع اول در مصراع آخر را رد المطلع می‌گویند. در غزل «ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر» حافظ همین مصراع که در مطلع آورده است را در آخر غزل تکرار کرده است.

طرد و عکس

طرد و عکس و همه چیز درباره آن

طرد و عکس به این معنی است که مصراع اول را با تقدیم و تاخیر در مصراع دوم تکرار کنند. بوستان بر سرو دارد آن نگار دلستان / آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان

اعنات یا التزام

اعنات یا التزام و نکاتی پیرامون آن

اعنات یا التزام را لزوم مالایلزم نیز می‌گویند و به این معنی است که شاعر یا نویسنده به قصد آرایش کلام یا هنرنمایی آوردن حرفی یا کلمه‌ای را ملتزم شود که اصلا لازم نیست.

تکرار واژه

تکرار واژه و همه چیز درباره آن

تکرار واژه به این معنی است که کلمه‌ای در جمله یا مصراع دو یا چند بار تکرار شود. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من / از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم