شنبه/ 5 فروردین / 1402
آموزش ساخت عروسک لی لی پوت یلدایی

آذر 16, 1401

آموزش ساخت عروسک لی لی پوت یلدایی

آموزش ساخت عروسک لی لی پوت یلدایی

آموزش ساخت عروسک لی لی پوت با تزیین یلدا در این بخش تقدیم شما می شود. برای ساخت عروسک لی لی پوت یلدایی ابتدا یک دایره به اندازه دلخواه روی نمد کشیده و برش می زنیم، مستطیلی که طول آن به اندازه محیط دایره باشد و عرض دلخواه (در این عروسک عرض مستطیل ۲۰ سانتی متر است) کشیده و برش می زنیم.