شنبه/ 5 فروردین / 1402
برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۳ معرفی شدند

دی 21, 1401

فریدون مشیری

شعر گرگ درون فریدون مشیری

گرگ درون فریدون مشیری … گفت دانایى که گرگى خیره سر / هست پنهان در نهاد هر بشر / لاجرم جارى است پیکارى سترگ