نویسنده : آموزش آشپزی تحلیلک

Avatar
4 مطالب - 0 دیدگاه
آموزش آشپزی

آموزش پخت کیک ساده برای عصرانه

آموزش آشپزی تحلیلک
فر را در شروع کار روشن می‌کنیم و روی دمای ۱۷۰ یا ۱۸۰ درجه تنظیم می‌کنیم. چون شعله های فر و درنتیجه دمای فر ها متفاوت است باید بعد از گذشت حدود چهل یا چهل...