نویسنده : خیاطی آسان

Avatar
37 مطالب - 0 دیدگاه
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش نکات اولیه الگوی آستین

خیاطی آسان
برای رسم الگوی آستین ابتدا باید روش اندازه گیری دقیق را رعایت کنید. برای اندازه گیری بلندی آستین، بازو را کمی جمع کرده و از سرشانه تا قد آستین (مچ) را اندازه گیری می کنیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی پانچ زمستانی

خیاطی آسان
ابتدا مستطیلی را رسم کرده و طول آن را به اندازه قد لباس درنظر می گیریم. برای عرض کادر 8 سانتی متر داخل شده و بعد از آن خطی به اندازه سرشانه و قد آستین...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۳ یا ۶ ترک

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن ماهی شماره 3 یا 6 ترک ابتدا الگوی اولیه را می کشیم. از قسمت پنس تا پایین خطی می کشیم و خط زانو و خط باسن را مشخص می کنیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۲

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن ماهی شماره 2 ابتدا الگوی اولیه را کشیده و ویژگی های اندامی را بر روی آن اجرا می کنیم. خطی صاف از پنس تا پایین دامن می کشیم. خط باسن و...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۱

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن ماهی شماره 1 ابتدا الگوی اولیه را کشیده و ویژگی های اندامی را بر روی آن اجرا می کنیم. خطی صاف از پنس تا پایین دامن می کشیم. خط باسن و...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن لنگی با روش جدید

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن لنگی با روش جدید ابتدا کادری با عرض 1/4 دور باسن + 1 و طول قد دامن را می کشیم. از عرض کادر 1/4 دور کمر + 1 را علامت زده...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن لنگی به روش سایزبندی

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند. برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن پیلی دار دوطرفه

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن پیلی دار دوطرفه ابتدا الگوی اولیه را می کشیم و ویژگی های اندامی را بر روی آن اجرا می کنیم. این مدل از دامن نیازی به جلو کامل ندارد. از پنس...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن پیلی دار در وسط جلو

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن پیلی دار در وسط جلو ابتدا الگوی اولیه را می کشیم. از خط وسط جلو 24_12 سانتی متر اوزمان می دهیم....
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن پیلی دار یک طرفه

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن پیلی دار ابتدا یک جلو کامل می کشیم. از پایین پنس یک طرف (قسمتی که می خواهیم پیلی دهیم) خطی به پایین دامن رسم کرده و آن را جدا می کنیم....
رفتن به نوار ابزار