پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

Author: محمد مهدیان

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 99 مشاغل و ارزش افزوده های 1400

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۹۹ و ارزش افزوده ۱۴۰۰

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۹۹ همانند سال های گذشته یکی از مهم ترین تاریخ های حساس برای صاحبان درآمد مشاغل، اشخاص حقوقی، صاحبان درآمد اجاره املاک و مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده است. بر همین اساس و با توجه به تغییرات صورت گرفته درباره آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی ۹۹ و ۱۴۰۰ در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

اظهارنامه مالیاتی 99 مشاغل حقیقی

هرآنچه باید از اظهارنامه مالیاتی ۹۹ مشاغل حقیقی بدانید

با نزدیک شدن به اواخر خرداد ماه، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ۹۹ مشاغل حقیقی نیز رو به اتمام است. صاحبان مشاغلی که در سال ۱۳۹۹ دارای فعالیت شغلی بوده اند تا پایان این ماه مهلت دارند تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

درس 32 دروس هیئت (تحصیل عرض بلد) - بخش دوم

درس ۳۲ دروس هیئت (تحصیل عرض بلد) – بخش دوم

در ادامه بخش اول درس ۳۲ دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی (تحصیل عرض بلد):

۲-هرگاه بلد را عرض بوده باشد یا عرض آن کمتر از میل کلی است، و یا به قدر میل کلی است، و یا زائد از آن. پس اگر عرض آن کمتر از میل کلی است حکم آن همان حکم عدیم العرض است یعنی در دو روز عدیم الظل بود و در باقی ایام ذوظلّین.

دانلود اظهارنامه مالیاتی 99 (فرم خام اظهارنامه مالیاتی)

دانلود اظهارنامه مالیاتی ۹۹ (فرم خام اظهارنامه مالیاتی)

از آنجا که تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیاز به دقت دارد و در صورت بروز اشتباه و پس از گذشت مهلت اصلاح (۳۰ روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه) امکان ویرایش آن وجود ندارد، بنابراین تهیه یک پیش نویس به منظور آمادگی ثبت اظهارنامه یک لازمه است. به همین منظور در این مقاله قصد داریم فرم اظهارنامه های مالیاتی ۹۹ را جهت استفاده قرار دهیم.

درس 32 دروس هیئت (تحصیل عرض بلد)

درس ۳۲ دروس هیئت (تحصیل عرض بلد) – بخش اول

این درس نیز در تحصیل عرض بلد به تفضیلی بیش از پیش است. نخست باید مقدمه ای در تقسیم آفاق عنوان کنیم که خود ضابطه ای اصیل و مفید در مسائل هیوی است و آن این که در اصطلاح علم هیأت، بلد یا ذوظل واحد است و یا ذوظلین است و یا ذوظل دائر است

نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل، ارزش افزوده و تمکین

نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل، ارزش افزوده و تمکین

از آنجا که بیشتر مشاغل به جهت میزان درآمد در گروه سوم آیین نامه ماده ۹۵ ق.م.م قرار می گیرند، شاید این نمونه اظهارنامه مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. این اظهارنامه تعداد صفحات و اطلاعات کمتری نسبت به گروه های دوم و سوم را در بر می گیرد.

درس 30 دروس هیئت (طول و عرض بلاد) - بخش دوم

درس ۳۰ دروس هیئت (طول و عرض بلاد) – بخش دوم

در ادامه بخش اول درس ۳۰ دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (طول و عرض بلاد):

توضیحاً گوییم که بر چهار قوس اطلاق عرض بلد شده است یکی بر مبنای اصل و حقیقت و سه دیگر از جهت مساوات و مشابهت بدان. و هر چهار قوس از دائره نصف النهارند واقع میان قطب افق و دائره معدل النهار از جانب اقرب، و یا میان قطب معدل و دائره افق از جانب اقرب.

قانون مالیات خانه های خالی

قانون مالیات خانه های خالی و نکات مهم مربوطه

تفکر اصلی قانون گذاران برای وضع مالیات و جریمه های سنگین در قانون مالیات خانه های خالی کمک به اقشار سطح متوسط و پایین جامعه برای خرید و قیمت اجاره ملک است. بنابراین این قانون به این امر کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه به برخی از نکات مربوط به این قانون خواهیم پرداخت.

اسکرول به بالا