نویسنده : معصومه دهقانی

Avatar
2 مطالب - 0 دیدگاه
کسب و کار خانگی

آموزش مرحله ای سرمه دوزی (بخش دوم)

معصومه دهقانی
باید تمام قسمت هایی که کوک زدیم سرمه دوزی شود. سرمه ها را به اندازه 1 سانتی متر برش می زنیم. توجه داشته باشید که نخ دوخت دولا باشد....
کسب و کار خانگی

آموزش مرحله ای سرمه دوزی (بخش اول)

معصومه دهقانی
سرمه دوزی یکی از هنرهای اصیل است که اغلب جنبه تزیینی دارد و کاربردهای استفاده از آن گسترش یافته است. طرح های سرمه دوزی معمولا بته جقه است که از آن برای تزیین جانماز، رومیزی،...
رفتن به نوار ابزار