سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
قطعه زبان آتش محمدرضا شجریان

مهدی مشهدی حسنی

قطعه زبان آتش محمدرضا شجریان

قطعه ربنا محمدرضا شجریان

قطعه ربنا محمدرضا شجریان …بارالها دل های ما را به باطل میل مده/ پس از آن که به حق هدایت فرمودی / و به ما از لطفِ خویش اَجر کامل عطا فرما …

متن و آهنگ بهار دلکش شجریان

متن و آهنگ بهار دلکش شجریان

متن و آهنگ بهار دلکش محمدرضا شجریان … بهارِ دلکش رسید و دل به جا نباشد / از آن که دلبر دمی به فکرِ ما نباشد …

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان

قطعه مرغ سحر محمدرضا شجریان … مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن / ز آه شرر بار این قفس را، بر شکن و زیر و زبر کن / بلبل پر بسته ز کنجِ قفس درا …

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی

مداحی شب نهم محرم محمود کریمی… هوای خیمه گرمه هوای دل ها سرده / دعا کنیم که شاید عمو دیگه برگرده / فکر بی عمو زنده موندن آزارم میده …