خانه نویسندگان مطالب توسط محمد زکی زاده

محمد زکی زاده

78 مطالب 13 دیدگاه‌ها
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی / بازیگر / نویسنده / سردبیر ادبیات و هنر
به نام خداوند جان و خرد   در مطلب گذشته کلام گلستان سعدی را آغاز کرده و در این مقال به ادامه دیباچه آن می پردازیم. یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تاسف می خوردم و...
به نام خداوند جان و خرد   در نوشته های پیشین و در سیزده مطلب به قابوس نامه و یا نصیحت نامه عنصرالمعالی پرداختیم و با توجه به پرداختن به باب های مختلف از چهل و چهار باب آن، سعی شد...
دکتر شفیعی کدکنی درباره صادق هدایت در کتاب ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما می نویسد: شهرت هدایت در داخل و خارج ایران، از هر نویسندهٔ دیگری بیشتر است و آثار او به بسیاری از زبان‌های شرقی و...
شنيدم که چون قوي زيبا بميردفريبنده زاد و فريبا بميردشب مرگ تنها نشيند به موجيرود گوشه اي دور و تنها بميرددر آن گوشه چندان غزل خواند آن شبکه خود در ميان غزلها بميردگروهي بر آنند کاين مرغ شيداکجا...
به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند دلم تنگ است. بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها دلم تنگ است. بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه در این...
در کتاب تهذيب الكمال في أسماءالرجال نوشته جمال الدین المزی آمده است:هنگامی که عروة بن محمد به عنوان والی یمن، وارد آن شد گفت: ‏ای اهالی یمن، این شتر من است، اگر با چیزی بیشتر از آن بیرون رفتم، دزد...
بی‌تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو من همه تو، تو همه من، او همه تو، ما همه تو هرکه و هرکس همه تو، ای همه تو،...
هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد، هر بلایی می‌خواهد نازل شود، هر آدمی می‌خواهد سر کار بیاید، در هر صورت آقای چوخ بختیار عین خیالش نیست، به شرطی که زیانی به او نرسد، کاری به کارش نداشته باشند، چیزی ازش کم...
در میان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری تو توانایی بخشش داری دست‌های تو توانایی آن را دارد که مرا زندگانی بخشد چشم‌های تو به من می بخشد شور عشق و مستی و تو چون مصرع...
در کتاب اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید آمده است؛ درویشی سوال کرد که یا شیخ: بندگی چیست؟گفت: خدایت آزاد آفرید. آزاد باش.گفت: سوال در بندگی است.پاسخ داد: ندانی که تا آزاد نگردی از دو جهان بنده نشوی؟  مجله اینترنتی تحلیلک