نویسنده : محمد ضابطی شجاع

Avatar
4 مطالب - 0 دیدگاه
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خمحرکه (نیرو محرکه)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام خمحرکه قابل مشاهده است سهم اصلاح عمیق و طولانی به مدت 121 روز (تاکنون) در قالب زیگ انجام داده است و در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد ....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خاذین (سایپا آذین)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام خاذین مشاهده می کنید سهم پس از یک اصلاح عمیق قیمتی در قالب الگوی زیگ و همچنین الگوی هارمونیک شارک اصلاح خود را به پایان رسانده است....
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام اخابر (مخابرات ایران)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام اخابر مشاهده می کنید، سهم در قالب یک زیگ اصلاح خود را در مدت زمان 59 روز به پایان رسانده است. سهم پس از این اصلاح به کف پارالل واکنش...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خزامیا (زامیاد)

محمد ضابطی شجاع
همانگونه که در نمودار سهام خزامیا مشاهده می کنید، سهم موج 2 اصلاحی خود را به پایان رسانده است و اصلاح خود را در قالب زیگ و الگوی هارمونیک بت انجام داده است. همچنین نمودار...