دوشنبه/ 3 آبان / 1400

Author: باربد عابدی

موت ارادی انسان ساز است

موت ارادی انسان ساز است / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم)

موت ارادی انسان ساز است / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم): در کتاب‌های فقه و اخلاق، تمام همت دین در این است که نفس را تا موقعی که با این جسم طبیعی است، به موت ارادی برساند و او را بمیراند، نه این‌ که با موت طبیعی بمیرد و ببیند چه خبر می‌شود. مردن به موت ارادی کمال است.

موت طبیعی کمال نیست

موت طبیعی کمال نیست / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم)

موت طبیعی کمال نیست / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس چهاردهم): آنچه کمال است موت ارادی است. البته در موت طبیعی ماوراء طبیعت مکشوف می‌شود و نفس چون تجرّد دارد، به‌ محض اینکه از کثرت جسم مادی دست برداشت، می‌بیند حرکت جوهری بر او جلوه کرده‌ است؛ زیرا ذات او مجرّد است و با عالم تجرّد مشابهت دارد و این مشابهت و سنخیت سبب حصول ادراک است که این ادراک، یا شیرین و لذت آور است یا دهشت‌ آور و وحشت‌ آور.

تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهاردهم (تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت)

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهاردهم (تاثیر توحد بر ارتباط با ماوراء طبیعت): اگر نفس را به کارهای نیک مشغول کند، دیگر نفس وقت نمی‌کند از این کار منصرف شود و به‌ دنبال امور دیگران رود؛ لذا فرمودند به اشتغالات حلال خود هم‌ جهت بدهید.

امام حسین / اربعین حسینی

در محضر استاد صمدی آملی / به بهانه اربعین حسینی

در زیارت اربعین به محضر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام، سلام می دهیم: سلام بر کسی که َقَتیلِ الْعَبَراتِ است، سلام بر کسی که اَسیرِ الْکُرُباتِ است، اسیر کُربَتها شده، اصلاً آقاجان اسیر سختی شده است.

اسکرول به بالا