نویسنده : زهرا فخرایی

Avatar
123 مطالب - 0 دیدگاه
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با جامی

زهرا فخرایی
جامی بر شاهان و امرای روزگار خود بسیار تاثیرگذار بود که اگر وزیری به غضب سلطان گرفتار می شد با شفاعت و وساطت او مورد عفو قرار می گرفت....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

تقدیر در دستان توست / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
سرنوشت، در انتظار نیت و آرزوی قلبی توست تا همانی شود که تو می خواهی. این تو هستی که اگر گام اول زندگی ات را مصمم برداری و مسیر هدفت را درست انتخاب کنی، تقدیر...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر معاصر همراه با حمید مصدق

زهرا فخرایی
شناسنامه ام می گفت که من در روز دهم بهمن 1318 در شهرضا به دنیا آمده بودم. منظومه شعر زیاد دارم، اما مجموعه ای که خیلی از آن استقبال شد منظومه "آبی، خاکستری، سیاه" است....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

آن روزها / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
یکی از دوستان شیوانا به سختی بیمار شده بود و دوستان و خانواده و حتی فرزندانش از ترس بیماری او را ترک کردند و تنهایش گذاشتند. شیوانا وقتی این ماجرا را شنید بسیار متاثر شد...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر معاصر همراه با ابوالقاسم هدایتی

زهرا فخرایی
شعر و مفاهیم آن چون چشمه جوشانی است که از قلب و وجود انسان تراوش می کند، تجربیات زندگی، خواسته ها، محرومیت ها، غم ها و شادی ها منشا و محرک این احساسات هستند که...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

اولین نگاهت بر تقویم نو مبارک

زهرا فخرایی
اولین نگاهت بر تقویم نو مبارک... اولین سلامت بر بهار غزلخوان مبارک ... اولین کلامت بر نهال نورسته عشق مبارک... سلام بر شکوفه های گیلاس...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

به بهانه زادروز پروین اعتصامی بانوی اخلاق و شاعر برجسته

زهرا فخرایی
پروین در قصاید خود پس از بیانات حکیمانه و عارفانه روح انسان را بسوی سعی و عمل امید، حیات، اغتنام وقت، کسب کمال، همت، اقدام نیکبختی و فضیلت سوق می دهد....
ادبیات داستان کوتاه

عاشقانه ترین داد و ستد (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
عاشقانه ترین داد و ستد؛ مجموعه داستان های شیوانا ...پسر جوان، ثروتش را برای تصاحب گرانبهاترین الماس به دخترک هدیه داده و دخترک نیز یک دنیا عشق به پسرک ارزانی داشته است....
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با حضرت عشق حافظ شیرازی

زهرا فخرایی
 حضرت حافظ استثنای روزگار است و کلامش لطیف و شیرین است. سخنش با احوال درونت به رقص در می آید و گویی غزل برای تو سروده شده و بس....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

دغدغه مرد برنج فروش (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
شیوانا با لبخندی بر لب در حالی که جرعه ای از چای می نوشید گفت: اینکه یک نفر بدخواهِ تو باشد و اینگونه با جدیّت، برای بررسی و ارزیابی نواقص و معایب تو و مغازه...
رفتن به نوار ابزار