پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

Author: زهرا فخرایی

داستان مقصر تویی شیوانا

داستان مقصر تویی شیوانا / مجموعه داستان های شیوانا

نگهبان با تعجب به شیوانا نگاه می کرد و تا خواست حرفی بزند، شیوانا غضبناک از او خواست تا از مقابل چشمانش دور شود و نگهبان وقتی عصبانیت استاد را دید، با حیرت گفت: استاد! او یک سارق است و نباید درمان شود!

خصایص کلام خیام - بزرگداشت خیام

خصایص کلام خیام / به بهانه بزرگداشت خیام نیشابوری  

خصایص کلام خیام … کلام خیام در نهایت فصاحت و بلاغت است. در سلامت و روانی مانند آب است. ساده و دور از تصنع و تکلف است و از ریا و تظاهر فرسنگ ها دور است. صنعت شاعری به خرج نمی دهد، تخیلات شاعرانه نمی جوید.

درباره شاهنامه فردوسی

درباره شاهنامه فردوسی / به مناسبت بزرگداشت خالق شاهنامه

شاهنامه بزرگ‌ترین منظومه حماسی و تاریخی ایران و در شمار معروف‌ترین آثار حماسی ملل عالم قرار گرفته است. در واقع شاهنامه گنجینه‌ای از اندیشه‌ها، باورها، آئین‌ها و فرهنگ غنی گذشتگان ماست که حکیم فردوسی به زیباترین وجه آن را به نظم درآورده است.

داستان از نشانه ها بی تفاوت رد نشو از مجموعه داستان های شیوانا

از نشانه ها بی تفاوت رد نشو / مجموعه داستان های شیوانا

داستان از نشانه ها بی تفاوت رد نشو شیوانا … هر چه هست فقط نشانه است و ما باید نسبت به نشانه ها بی تفاوت نباشیم. هر نشانه ای حاکی از اتفاقات متفاوت است که هر کدام از این اتفاقات می تواند خیر یا شر باشد.

از گلستان من ببر ورقی / در محضر سعدی شیرازی

از گلستان من ببر ورقی / در محضر سعدی شیرازی

در محضر سعدی شیرازی…بامدادان که خاطر باز آمدن بر رای نشستن غالب آمد دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده و رغبت شهر کرده گفتم گل بستان را چنانکه دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد و حکما گفته اند هر چه نپاید دلبستگی را نشاید گفتا طریق چیست گفتم برای نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستان توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را بطیش خریف مبدل نکند.

سر سبزترین سبزه تقدیم دلت / 13فروردین روز طبیعت

سر سبزترین سبزه تقدیم دلت / ۱۳ فروردین روز طبیعت

نمی دانم از لحظه به لحظه سال نو تا به امروز که طبیعت سراپا گوش شده تا حرف هایت را بشنود، با خودت چه زمزمه کرده ای؟

فقط این را بدان که اینجا کسی هست که بی توقع هوای دلت را دارد. امروز که میهمان آلاچیقی از شکوفه های بهار شده ای و بر سنگ فرشی از سبزه ها نشسته ای، دستانت را به سوی آسمان ببر و آرزوهای دلت را زمزمه کن.

شعر خانه دوست کجاست سهراب سپهری

شعر خانه دوست کجاست سهراب سپهری

سهراب سپهری یکی از شاعران لطیف زبان فارسی به حساب می آید که یکی از زیباترین شعرهایش خانه دوست کجاست که در ادامه آن را با هم می خوانیم.

اسکرول به بالا