عناوین : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ومعادن (توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام ومعادن (توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌) ...همانطور که در تحلیل سهام ومعادن مشاهده می کنید این سهم پس از اتمام موج 1 و 2، موج 3 صعودی خود را شروع کرده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) همان طور که در تحلیل سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) مشاهده می کنید این سهام در یک پارالل قرار دارد. این سهم بعد از...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام چکارن (کارتن ایران)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام چکارن (کارتن ایران)...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سپاها (سيمان‌ سپاهان‌)

مهسا زکی زاده
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید سهام سپاها بعد از روند صعودی طی کرده در قالب موج 3 و ریزش خود، به کف کانال رسم شده برخورد کرده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام شجم (صنايع پتروشيمي تخت جمشيد)

مهسا زکی زاده
محدوده قیمتی 6759 ریال را می توان به عنوان اولین هدف قیمتی سهام شجم پس از اتمام اصلاح و شروع حرکت صعودی در نظر گرفت....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ثامان (سامان گستر اصفهان)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ثامان مشاهده می کنید این سهام (سامان گستر اصفهان) روند صعودی اصلی خود را نزدیک به یک سال است که آغاز کرده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سمگا (گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي)

مهسا زکی زاده
همانطور که در نمودار سهام سمگا مشاهده می کنید این سهم در حدود 5 ماه است روند صعودی خود را آغاز کرده است....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خدیزل (بهمن دیزل)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل نمودار سهام خدیزل (بهمن دیزل) مشاهده می کنید این سهام بعد از پشت سر گذاشتن موج 1،2 و 3 اصلی خود، در حال تکمیل موج 4 در محدوده ی قیمتی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام بالاس (مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن )

مهسا زکی زاده
همانطور که در تحلیل نمودار سهام بالاس (مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن) مشاهده می کنید این سهم اکنون امواج ۱ و ۲و ۳ خود را ساخته است و اکنون در موج ۴ به سر می...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام حتوکا (حمل و نقل توکا)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل سهام حتوکا مشاهده می کنید این سهام بعد اتمام موج 1 یا A در حال تکمیل موج 2 (B) خود است. این سهام در حال حاضر در محدوده ی قیمتی...