عناوین : تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام بکام – رشد عالی ۳۸۵ درصدی

زهرا دره شیری
طبق تحلیل انجام شده و معرفی سهم بکام (كارخانجات توليدی شهيد قندی) در تاریخ 21 دی ماه 98 در محدوده ی قیمتی 17335 ریال اکنون سهام بکام با رشد عالی 385 درصدی در محدوده ی...
تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام حپترو (حمل و نقل پتروشیمی)

مهسا زکی زاده
همان طور که قبلا در تحلیل تکنیکال سهام حمل و نقل پتروشیمی به آن اشاره کرده بودیم سهم از نقطه معرفی شده رشد خود را آغاز نموده و در مدت یک ماه در حدود 78درصد...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام دی – رشد ۵۴ درصدی طی یک ماه

زهرا دره شیری
سهام دی تا اینجا سود خوبی (54 درصد طی یک ماه) داشته است. در مورد ادامه دادن یا خارج شدن از این سهم با توجه به مدل معاملاتی خود می توانید تصمیم بگیرید....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام وصنا (گروه‌ صنایع‌ بهشهر ایران‌)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام وصنا (گروه‌ صنايع‌ بهشهر ايران‌)...همانطور که در تحلیل نمودار سهام وصنا مشاهده می کنید سهم در حدود سه ماه قبل موج 1 خود را به اتمام رسانده است و وارد اصلاح شده...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام سنیر (سیمان سفید نی ریز)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سنیر (سیمان سفید نی ریز) مشاهده می کنید این سهام در یک پارالل قرار گرفته است. به نظر می رسد سهام سنیر اصلاح خود را در قالب یک...
تحلیل تکنیکال

تحلیل سهام غگرجی (بیسکویت گرجی)

زهرا دره شیری
تحلیل تکنیکال سهام غگرجی (بیسکویت گرجی)......
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام غاذر (کشت‌ و صنعت‌ پیاذر)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام غاذر (كشت‌ و صنعت‌ پياذر)...کادر رسم شده محدوده ایست که انتظار داریم سهم اصلاح خود را به پایان ببرد و موج 5 صعودی خود را آغاز کند....
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام لخانه (لوازم خانگی پارس)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام لخانه (لوازم خانگی پارس) مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل قرار گرفته است. سهم لخانه موج 1 و 2 اصلی را پشت سر گذاشته است و...
تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام حفاری شمال

علی خسروجردی
همان طور که در تحلیل سهام حفاری مشاهده می کنید سهم از محدوده مورد نظر، حرکت خود را شروع نموده و بعد از رشد تقریبا 50 درصدی، در حال اصلاح است و طبق آنچه که...
رفتن به نوار ابزار