تحلیل سهام شفارس (صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌)

تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شفارس (صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌) همانطور که در نمودار و تحلیل تکنیکال سهام شفارس مشاهده می کنید محدوده قیمتی 2845 ریال حمایت بسیار مهم برای شفارس می باشد که مدتی است درگیر...

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام سمگا همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام سمگا مشاهده می کنید این سهم پس از تشکیل الگوی سر و شانه و شکست خط گردن، روند صعودی خودش را آغاز کرده...

بررسی تکنیکالی و بنیادی: تحلیل سهام شجم (سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید )

تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام شجم همان طور که در تحلیل سهام شجم مشاهده می کنید، این سهم بعد از رسیدن به خط روند صعودی بلندمدتِ خود که همزمان کف کنج (الگوی اصلاحی این سهم) نیز...

بررسی موقعیتی عالی برای کسب سود: تحلیل سهام ساروم

تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ساروم همانطور که در تحلیل تکنیکال ساروم مشاهده می کنید، سهام ساروم در حال شکستن الگوی کنج خود می باشد. در صورت شکستن این الگو می توان انتظار سود خوبی از...

تحلیل سهام خصدرا

تحلیل سهام تحلیل سهام خصدرا از نگاه تکنیکال همانطور که در نمودار و تحلیل تکنیکال خصدرا مشاهده می کنید طبق انتظار ما خصدرا از کف کانال حرکت خود را شروع کرده و توانست خط روند نزولی...

تحلیل سهام پارس

تحلیل سهام بررسی سهام پارس از نگاه تکنیکال همانطور که در عکس زیر مشاهده می کنید به نظر اصلاح روند با رسیدن به خط 50 فیبوناچی به پایان رسیده و سهام به سمت سقف کانال در...

تحلیل تکنیکال و بنیادی از سودآورترین پتروشیمی بورس: سهام پارس

تحلیل سهام پارس تحلیل تکنیکال سهام پتروشیمی پارس با رشد امروز از سدّ مقاومتِ سقف قبل و همچنین خط روند چند محوره ی خود عبور کرد. البته آنچه که در تحلیل سهام پارس بسیار خودنمایی می...

تحلیل تکنیکال سهام فسا (پتروشیمی فسا)

تحلیل سهام فسا تحلیل تکنیکال همانطور که در تحلیل سهام فسا مشاهده می کنید، این سهم دقیقا با تحلیل و روند مورد پیش بینی ما به حرکت خود ادامه داده است، البته دوستانی که در کانال...

تحلیل تکنیکال و بنیادی از سهام شسپا (پالایش نفت سپاهان)

تحلیل سهام شسپا تحلیل تکنیکال همان طور که در نمودار و تحلیل سهام شسپا مشاهده می کنید، سهم در قالب یک پنج موج صعودی در حرکت می باشد و به نظر می رسد شسپا موج 4...

تحلیل بنیادی و تکنیکال از سهام ورازی (بیمه رازی)

تحلیل تکنیکال سهام ورازی همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ورازی مشاهده می کنید، این سهم در محدوده ی 136 تومان دارای حمایت بسیار مهم می باشد و این بار نیز بعد از رسیدن به...