Category: رمزهای موفقیت

7 عادت برتر افراد موفق

۷ عادت برتر افراد موفق / عادت کنید تا به موفقیت برسید

تمامی افراد موفق عادت های مشترکی دارند که این عادت ها مسیر رسیدن آن ها به موفقیت را هموار می کند.

شما هم اگر در رویای رسیدن به موفقیت هستید، از عادت های افراد موفق پیروی کنید تا مسیر رسیدن به موفقیت برای شما نیز هموار شود.

8 ويژگي شخصيتي بارز، در افراد هميشه بازنده!

۸ ویژگی شخصیتی افراد همیشه بازنده برای دوری از آن

وقتی به افراد بازنده نگاه میکنیم، همیشه یک سری ویژگی مشترک هست که تو اکثرشون به چشم میخوره.
این افراد بعد از هر شکستی بجای تغییر باورهاشون، اعتقادشون به این باورها محکم تر میشه.
پس اگه تصمیم دارین تا آخر عمرتون بازنده باشین، به داشتن این باورهای غلط ادامه بدین.

تاثير تغيير باورهاي غلط در جذب موفقيت

تاثیر تغییر باورهای غلط در جذب موفقیت همین امروز و همین لحظه

بسیاری از باورهای نادرست از زمان کودکی در ذهن نیمه هوشیار ما ریشه دوانده است.
باورهایی که خود ما نیز از نحوه به وجود آمدن آن آگاه نیستیم. جدا از اینکه باورتان چیست ناگزیرید یک مطلب را بپذیرید و آن هم این است که سطح سعادت و رفاه اکنون شما، بازتابی از اعتقادات شما نسبت به دنیا، پول و سلامتی تان است.

باور داشته باش که بهترینی تا به بهترين ها برسی

باور داشته باش که بهترینی تا به بهترین ها برسی

باور داشته باش که بهترینی تا به بهترین ها برسی.
باور داشته باش که بهترینی،
تا به همه اونایی که لیاقتشو داری برسی.
حیفه که با باور نداشتن خودت بذاری رویاهات ، فقط در حد رویا بمونن و لذت به واقعیت تبدیل کردنشون رو از دست بدی.

Category: رمزهای موفقیت

7 عادت برتر افراد موفق

۷ عادت برتر افراد موفق / عادت کنید تا به موفقیت برسید

تمامی افراد موفق عادت های مشترکی دارند که این عادت ها مسیر رسیدن آن ها به موفقیت را هموار می کند.

شما هم اگر در رویای رسیدن به موفقیت هستید، از عادت های افراد موفق پیروی کنید تا مسیر رسیدن به موفقیت برای شما نیز هموار شود.

8 ويژگي شخصيتي بارز، در افراد هميشه بازنده!

۸ ویژگی شخصیتی افراد همیشه بازنده برای دوری از آن

وقتی به افراد بازنده نگاه میکنیم، همیشه یک سری ویژگی مشترک هست که تو اکثرشون به چشم میخوره.
این افراد بعد از هر شکستی بجای تغییر باورهاشون، اعتقادشون به این باورها محکم تر میشه.
پس اگه تصمیم دارین تا آخر عمرتون بازنده باشین، به داشتن این باورهای غلط ادامه بدین.

تاثير تغيير باورهاي غلط در جذب موفقيت

تاثیر تغییر باورهای غلط در جذب موفقیت همین امروز و همین لحظه

بسیاری از باورهای نادرست از زمان کودکی در ذهن نیمه هوشیار ما ریشه دوانده است.
باورهایی که خود ما نیز از نحوه به وجود آمدن آن آگاه نیستیم. جدا از اینکه باورتان چیست ناگزیرید یک مطلب را بپذیرید و آن هم این است که سطح سعادت و رفاه اکنون شما، بازتابی از اعتقادات شما نسبت به دنیا، پول و سلامتی تان است.

باور داشته باش که بهترینی تا به بهترين ها برسی

باور داشته باش که بهترینی تا به بهترین ها برسی

باور داشته باش که بهترینی تا به بهترین ها برسی.
باور داشته باش که بهترینی،
تا به همه اونایی که لیاقتشو داری برسی.
حیفه که با باور نداشتن خودت بذاری رویاهات ، فقط در حد رویا بمونن و لذت به واقعیت تبدیل کردنشون رو از دست بدی.