شنبه/ 24 مهر / 1400

آموزش الگوی آستین کیمونو

مقدار پارچه برای دوخت آستین کیمونو:

آستین کوتاه دو قد با عرض 90 سانتی متر / آستین سه ربع عرض 120 سانتی متر / آستین بلند دو قد با عرض 140 سانتی متر

پارچه ای را از عرض تا می کنیم. اگر بخواهیم جلو باز باشد از طول باز می کنیم. اگر جلو بسته باشد از دولای بسته.

شکل یقه را تشکیل می دهیم و بعد از خط روی هم خورده شکل یقه را در می آوریم.

سپس از خط گردن بلندی بالاتنه را می گیریم، نصف کرده، خط سینه به دست می آید. باز نصف کرده، خط کارور به دست می آید.

بیشتر بخوانید: آموزش دوخت مانتو عبايی

بعد روی خط سینه یک چهارم سینه را به اضافه 4 الی 6 سانتی متر می گیریم، خط پهلوی لباس را می کشیم.

سپس از خط گردن به نسبت بلندی آستین 10 سانتی متر از خط گردن پایین می آییم.

اگر آستین کوتاه بخواهیم از خط گردن 3 الی 4 سانتی متر و اگر آستین سه ربع بخواهیم 6 الی 7 سانتی متر پایین می آییم و بعد از این نقاط خطی به گودی یقه اریب می کنیم.

از سر پارچه یک دوم مچ یا آرنج یا بازو را می گیریم، پایین می آییم و از این نقطه به نقطه دلخواه روی حلقه آستین به خط سینه یا کمر یا باسن هلال می کنیم.

تصویر الگوی آستین کیمونو

الگوی آستین کیمونو
الگوی آستین کیمونو

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا